Uitstroom naar werk vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering 2019

In de eerste 8 maanden van 2019 vonden 9.300 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er meer dan in de eerste 8 maanden van 2018 (8.900). Het aantal Wajongers dat werk heeft gevonden, is gestegen (met 3%). Dit is een mooie prestatie, omdat Wajongers die nog geen werk hebben steeds vaker behoren tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Ook het aantal mensen met een WIA‑uitkering dat werk vond, steeg fors (met 29%) van bijna 2.000 tot ruim 2.500.

 

*2019

*2018

 

t/m aug.

t/m aug.

Mensen met recht op Wajong-uitkering

6.100

6.000

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

3.200

2.900

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

200

200

Mensen met recht op WIA-uitkering

2.500

2.000

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

500

700

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

9.300

8.900

  • * De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie de re‑integratiedienstverlening is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re‑integratietraject aan het werk zijn gegaan.