Aantal werkende Wajongers 2019

Eind augustus 2019 werkten 58.700 Wajongers, 24% van het totale aantal mensen met een oWajong- of Wajong 2010‑uitkering. Omdat het aantal werkende Wajongers met een aantal maanden vertraging bekend is, gaat het hier om een voorlopig cijfer.

 

Aantal

Aantal

Percentage

 

Wajongers

werkende

werkende

  

Wajongers

Wajongers

2005

147.200

38.700

26,3%

2006

155.900

39.800

25,5%

2007

166.800

45.600

27,3%

2008

178.600

46.000

25,7%

2009

192.000

47.600

24,8%

2010

205.100

50.400

24,6%

2011

216.200

54.000

25,0%

2012

226.500

53.000

23,4%

2013

238.700

53.100

22,2%

2014

250.600

55.600

22,2%

2015*

247.500

56.400

22,8%

2016*

243.600

57.800

23,7%

2017*

239.700

59.200

24,7%

2018*

236.000

59.000

25,0%

2019 t/m aug.*

244.800

**58.700

**24,0%

  • * Het aantal werkende Wajongers is voor de jaren vanaf 2015 afgezet tegen het totaalaantal lopende uitkeringen voor de oude Wajong en de Wajong 2010. In de Wajong 2015 zitten uitsluitend mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn.
  • ** Het betreft hier voorlopige cijfers. De cijfers tot en met augustus zijn pas later in 2019 beschikbaar.

Jonge Wajongers werken vooral bij reguliere werkgevers. De oudere werken vaak in de beschermde omgeving van een Wsw‑bedrijf. Sinds september 2014 is het niet meer mogelijk een Wsw‑indicatie aan te vragen; deze is nodig voor een baan in de sociale werkvoorziening. De komende jaren moet de banenafspraak ervoor zorgen dat meer Wajongers aan de slag gaan.