Vertrouwen in vakmanschap 2019

Met hun inzet en vakmanschap dragen de medewerkers van UWV in belangrijke mate bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. We stimuleren hen met het programma Vertrouwen in vakmanschap om hun kennis en kunde te blijven ontwikkelen en zelf de regie te nemen in de ontwikkeling van hun loopbaan. Feedback en goede gesprekken tussen medewerker en leidinggevende zijn daarbij onmisbaar.

In het laatste kwartaal van 2017 startte een traject waarmee we de bouwstenen verzamelden voor de koers van UWV voor de komende jaren: Vertrouwen in vakmanschap, UWV strategie 2018–2022. Hierbij werd duidelijk dat onze medewerkers behoefte hebben aan duidelijke kaders en aan vertrouwen om daarbinnen hun werk te doen, en dat vakmanschap ontwikkelen een blijvend thema is. Vakmanschap betekent allereerst dat een medewerker zijn kennis en kunde effectief en klantgericht in de praktijk brengt. Ook verlangt het dat de medewerker inzicht heeft in de context van zijn werk en in de reden waarom onze politieke opdrachtgevers hun keuzes hebben gemaakt. Met het oog op dit vakmanschap leggen we de nadruk op leren en ontwikkelen, resultaatgerichtheid, samenwerken en werken op basis van bewezen succesvolle methoden en technieken. In dat kader is samen met een hogeschool een curriculum voor adviseurs met klantcontact gerealiseerd. Er is inmiddels een maatwerkopleiding ontwikkeld voor de adviseurs met klantcontact bij onze divisie Werkbedrijf. In het derde kwartaal start de eerste maatwerkopleiding met 27 deelnemers.

Alle UWV‑medewerkers kunnen gebruikmaken van een online leren‑en‑ontwikkelenomgeving. Inmiddels is er een nieuwe Europese aanbesteding gestart op het gebied van leren en ontwikkelen, die eind 2019 wordt afgerond. In de werkplaats Vakmanschap in leiderschap onderzoeken leidinggevenden met elkaar hoe ze het best medewerkers kunnen stimuleren om te werken vanuit vakmanschap. Om het vakmanschap van management en medewerkers extra te stimuleren, intensiveren we het in 2018 gestarte programma Vertrouwen in vakmanschap. In dit programma is er ook aandacht voor de manieren waarop open gesproken kan worden over dilemma’s zoals de ruimte voor eigen invulling van de dienstverlening en de bijbehorende handhaving, zodat medewerkers beter in staat zijn fraude te signaleren en de samenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen en onze divisie Handhaving wordt verbeterd.

Andere speerpunten in het programma zijn onder andere het activeren van vakgroepen, vernieuwing van het aanbod van de academies en de curricula en het bouwen van een infrastructuur om kennis- en vakontwikkeling te stimuleren. Het definitieve programma wordt in het derde kwartaal van 2019 vastgesteld.