Verbeteren dienstverlening aan werkgevers 2019

Vanuit het programma Werkgeversdienstverlening voeren we 7 concrete verbeteringen uit om de dienstverlening aan werkgevers te versterken. Met het servicegerichte gesprek versterken we onze telefonische dienstverlening aan werkgevers. In dit gesprek beantwoordt de klantadviseur de gestelde vraag niet simpelweg, maar gaat op zoek gaat naar de vraag achter de vraag. Inmiddels hebben de laatste klantadviseurs hun opleiding voltooid; alle klantadviseurs werken nu volgens deze nieuwe werkwijze. Daarnaast werken we hard aan het vergroten van het vakmanschap van onze klantadviseurs. In de eerste 8 maanden van 2019 zijn er 5 kennissessies geweest van de net opgerichte Klantcontact University, onder andere over werkinhoudelijke zaken en intervisie. De waardering van de medewerkers is hoog. Er zijn al meerdere verbeteringen in processen voortgevloeid uit de University‑sessies.

Grotere werkgevers hebben contact met zowel accountmanagers werkgeversdienstverlening als landelijk adviseurs werk. Om te bereiken dat deze beter voorbereid het gesprek met de werkgever kunnen aangaan en op de hoogte zijn van wat hun collega met de werkgever heeft besproken, werken ze nu met een gezamenlijke activiteitenagenda. Om werkgevers beter op de hoogte te houden, sturen we deze tegenwoordig een kopie van het bericht waarmee we zijn werknemer informeren over vertraging in de afhandeling van diens sociaal‑medische beoordeling. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de klantreismonitor. Hiermee kunnen we actuele informatie over onlinedienstverlening aan werkgevers ophalen in een dashboard en onze dienstverlening aan werkgevers verder verbeteren.