Proefplaatsingen 2019

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten in de eerste 8 maanden van 2019.

 

2019 t/m aug.

2019 t/m aug.

WW

751

2.388

Wajong

2.936

3.572

WIA/WGA

658

751

WAO en WAZ

70

73

Ziektewet

52

74

   

Totaal

4.467

6.858