Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd

Instroom naar leeftijd

2018

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

T/m 24 jaar

115

9,9%

158

11,6%

25–34 jaar

466

40,1%

577

42,5%

35–44 jaar

224

19,3%

260

19,1%

45–54 jaar

209

18,0%

228

16,8%

55–65+ jaar

147

12,7%

135

9,9%

     

Totaal

1.161

100,0%

1.358

100,0%

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie, meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In 2018 hebben we 581 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (50,0% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind 2018 12,6% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.