Diversiteit en inclusiviteit

UWV wil een nog diverser en inclusief personeelsbestand. We willen dat iedereen zich binnen UWV gewaardeerd, gerespecteerd en op zijn gemak voelt. En we willen dat UWV zoveel mogelijk een afspiegeling is van de maatschappij. Hier hoort ook bij dat we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen UWV een arbeidsplek bieden. We hebben ons ten doel gesteld om in het kader van de banenafspraak in de periode tot eind 2020 500 duurzame arbeidsplaatsen op maat te creëren. Intussen hebben we er circa 300 gerealiseerd. Om deze collega’s op de werkplek te begeleiden hebben ruim 300 medewerkers een opleiding gevolgd. In september is een traject gestart om jaarlijks aan 12 personen uit het doelgroepregister voor de banenafspraak een kennismakings- en inwerkperiode aan te bieden voor een secretariaatondersteunende functie en hen hierna te laten doorstromen. De eerste 3 deelnemers zijn gestart.

In 2018 hebben we weer ruim 130 net afgestudeerde jongeren de kans geboden om werkervaring op te doen via onze traineepool. Voor de traineepool 2019 hebben we 10 hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking geselecteerd. Mogelijk gaat dat aantal na de selectiedagen voor de traineepool in maart 2019 nog iets omhoog. Voor de traineepool 2019 hebben we ook 19 hoogopgeleide jonge statushouders geselecteerd. Zij zijn intussen gestart met een inwerkperiode, inclusief een taaltraining bij de Universiteit van Amsterdam.

 

2018

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Totaal eerste en tweede echelon

126

100,0%

123

100,0%

Man

79

62,7%

84

68,3%

Vrouw

47

37,3%

39

31,7%

     

Totaal derde en vierde echelon

729

100,0%

740

100,0%

Man

424

58,2%

442

59,7%

Vrouw

305

41,8%

298

40,3%

     

Totaal eerste t/m vierde echelon

855

100,0%

863

100,0%

Man

503

58,8%

526

61,0%

Vrouw

352

41,2%

337

39,0%

In 2018 bestond 63% van de nieuwe instroom uit vrouwen; eind 2018 was 58,3% van de UWV‑medewerkers vrouw (eind 2017 57,7%). Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze doelstelling is dat in 2020 minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat. Hun aandeel in de top van UWV nam in 2018 verder toe. Eind 2018 namen vrouwen in totaal 41,2% van de leidinggevende functies in. In het eerste echelon is het aandeel van vrouwen 25%; in het eerste en tweede echelon samen is dit 37,3%.