Ontwikkeling personeelsbestand en vakmanschap

Met hun inzet en vakmanschap dragen de medewerkers van UWV in belangrijke mate bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. We stimuleren hen om hun kennis en kunde te blijven ontwikkelen en zelf de regie te nemen in de ontwikkeling van hun loopbaan. Feedback en goede gesprekken tussen medewerker en leidinggevende zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast wil UWV een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn, waar iedereen zich welkom voelt en gewaardeerd wordt. We bevorderen dat UWV‑medewerkers fit en vitaal zijn en zich blijven ontwikkelen. De omvang en aard van externe factoren zoals nieuwe wet- en regelgeving en de economische situatie beïnvloeden de omvang en aard van ons totale pakket aan werkzaamheden. Medewerkers die boventallig worden, zetten we zo veel mogelijk in op andere functies binnen de organisatie. Om piekbelasting op te vangen en voor tijdelijke werkzaamheden maken we gebruik van een flexibele schil van tijdelijke werknemers.

Vertrouwen in vakmanschap

In het laatste kwartaal van 2017 startte een traject waarmee we de bouwstenen verzamelden voor de koers van UWV voor de komende jaren: Vertrouwen in vakmanschap, UWV strategie 20182022. Hierbij werd duidelijk dat onze medewerkers behoefte hebben aan duidelijke kaders en aan vertrouwen om daarbinnen hun werk te doen, en dat vakmanschap ontwikkelen een blijvend thema is. Vakmanschap betekent allereerst dat een medewerker zijn kennis en kunde effectief en klantgericht in de praktijk brengt. Ook verlangt het dat de medewerker inzicht heeft in de context van zijn werk en in de reden waarom onze politieke opdrachtgevers hun keuzes hebben gemaakt. Met het oog op dit vakmanschap leggen we de nadruk op leren en ontwikkelen, resultaatgerichtheid, samenwerken en werken op basis van bewezen succesvolle methoden en technieken. We ontwikkelen in dat kader bijvoorbeeld samen met 2 hogescholen een onderwijsprogramma voor adviseurs met klantcontact. Alle UWV‑medewerkers kunnen gebruikmaken van een online leren‑en‑ontwikkelenomgeving; intussen nemen al ruim 8.000 medewerkers hieraan deel. Voor leidinggevenden uit het tweede echelon is in 2018 een eerste werkplaats Vakmanschap in Leiderschap gestart. Een aparte werkgroep verkent wat nodig is om de ontwikkeling van vakmanschap algemeen en specifiek goed te borgen.

Personeelsbestand
         

Stand 31-12-2018

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

*2009

*2003

t.o.v. 1-1-2003

Medewerkers

         

Stand 1 januari

17.878

18.170

18.886

19.324

19.010

19.146

19.604

23.850

 

Stand 31 december

17.553

18.169

18.435

19.225

19.563

19.057

20.931

23.690

-6.297

          

Vast

         

Stand 1 januari

16.323

16.553

16.318

16.387

16.718

16.834

18.317

21.142

 

Stand 31 december

16.039

16.403

16.449

16.236

16.371

16.629

17.969

20.760

-5.103

          

Tijdelijk

         

Stand 1 januari

1.433

1.428

2.418

2.812

2.193

2.220

1.182

2.361

 

Stand 31 december

1.409

1.599

1.801

2.840

3.066

2.329

2.873

2.569

-952

          

Non-activiteitsregeling/

         

wachtgeld

         

Stand 1 januari

122

189

150

125

99

92

105

347

 

Stand 31 december

105

167

185

149

126

99

89

361

-242

          

Fte’s

         

Stand 1 januari

15.552

15.746

16.427

16.818

16.476

16.491

16.414

20.145

 

Stand 31 december

15.304

15.763

15.993

16.741

17.056

16.502

17.812

20.136

-4.841

Gemiddeld**

15.430

15.748

16.210

16.780

16.766

16.497

17.113

20.141

 
  • * Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte’s.  
  • ** De methodiek om het gemiddeld aantal fte’s te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.

In 2018 daalde het aantal medewerkers van UWV met 3,4%, het aantal fte’s met 2,9%. Deze afname gaat ook in 2019 door, vanwege dalende WW-volumes en verdergaande digitalisering bij diverse bedrijfsonderdelen. Dit geldt voor zowel tijdelijke als vaste arbeidsplaatsen.