Verzuim

We hebben sinds enkele jaren te maken met een licht structurele stijging van het verzuim onder ons personeel. Ook bij UWV zijn de gevolgen merkbaar van maatschappelijke en economische veranderingen en trends zoals de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de vergrijzing van de beroepsbevolking, druk op de werk‑privébalans, en veranderende functies en functie‑eisen als gevolg van automatisering en digitalisering. Dit vraagt om een voortdurende aanpassing van de verzuimaanpak. Inmiddels is 58% van onze medewerkers vrouw, de gemiddelde leeftijd binnen UWV ligt 15% hoger dan gemiddeld op de arbeidsmarkt en steeds meer medewerkers combineren hun werk met mantelzorg. Daarnaast veroorzaakt verandering van functie soms spanning. Gedane investeringen in demedicalisering (het loskoppelen van ziekte en verzuim), duurzame inzetbaarheid en maatwerkafspraken bij mantelzorgtaken sorteren zeker effect, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er meer nodig is om verzuim te voorkomen.

Voor de periode 20192021 is een meerjarenprogramma ontwikkeld dat inzet op meer maatwerk, met de focus op preventie. Daarbij is er bijzondere aandacht voor vitaal met pensioen gaan en voor de positie van vrouwen in het bedrijf. In 2018 zijn we gestart met uitgebreide informatievoorziening, ondersteuning van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende, en bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals vrouwen in de overgang, mantelzorgers en medewerkers die te maken hebben met rouwverwerking. In samenwerking met de bedrijfsartsen zetten we in op verdere demedicalisering. Daarnaast besteden we al enkele jaren breed aandacht aan het vergroten van vitaal gedrag en werkplezier. Bijvoorbeeld met het project Fit & Vitaal, dat dynamisch (afwisselend zittend, staand en bewegend) werken en vergaderen stimuleert en faciliteert.