Resultaten ingekochte re‑integratiedienstverlening

 

Resultaat 2018

Afgeronde re-integratietrajecten en -diensten

30.960

 

Plaatsing als direct doel

9.096

 

Afgesloten met een baan

 

3.487

Afgesloten zonder baan

 

5.609

Dichter bij de arbeidsmarkt brengen als direct doel

21.864

 

Succesvol

 

15.543

Niet succesvol

 

6.321

   

Afgesloten scholingstrajecten

4.658

 

Afgesloten met diploma

3.740

 

Afgesloten zonder diploma

918

 

In 2018 zijn in totaal 27.925 trajecten en diensten ingekocht voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering. Dit aantal is inclusief IPS‑trajecten (methode Individuele plaatsing en steun). In diezelfde periode zijn in totaal 31.375 trajecten en diensten afgerond. Niet alle trajecten of diensten hebben plaatsing in een dienstverband als direct einddoel. Er zijn ook trajecten en diensten die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Verder hebben we in 2018 3.314 scholingen ingekocht en zijn 4.658 scholingen afgesloten. Eind 2018 liepen er nog 3.276 scholingen. Daarnaast hebben we in het kader van onze Ziektewet‑arborol 1.041 interventies ingekocht.