Inzet re-integratiediensten

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. In 2018 zijn 27.925 re‑integratiediensten ingekocht, plus 649 trajecten op basis van de regeling Individuele plaatsing en steun (IPS). Er was voor 2018 € 85 miljoen beschikbaar (inclusief het IPS‑budget). De totale uitgaven in 2018 waren € 85,4 miljoen. Het meeste geld (39%) is uitgegeven aan re‑integratiedienstverlening voor Wajongers.

 

2018

2017

WAO

440

414

Ziektewet

8.777

7.703

oWajong/nWajong

10.202

11.694

WIA

9.155

6.962

   

Totaal

28.574

26.773

Samen met GGZ Nederland besteden we bijzondere aandacht aan de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor deze mensen kan werk als medicijn dienen. We begeleiden hen intensief naar werk via de bewezen effectieve methode Individuele plaatsing en steun. Per 1 januari 2017 is de onderzoeksubsidieregeling IPS in werking getreden, met een looptijd van 5 jaar. Doel is om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de IPS‑methodiek. UWV houdt hiervoor het verloop en de resultaten van IPS‑trajecten bij. In totaal is er € 20 miljoen aan subsidie voor 5 jaar beschikbaar. Met ingang van 1 juli 2018 zijn de beleidsregels gewijzigd. Vóór die datum moesten ggz‑instellingen halfjaarlijks subsidie aanvragen voor het aantal in die periode uit te voeren IPS‑trajecten. Sinds 1 juli ontvangen de ggz‑instellingen subsidie per gestart IPS‑traject. Dat voorziet beter in de actuele behoefte aan IPS‑trajecten en zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. In 2018 zijn 649 IPS‑trajecten gestart. Tot en met 2018 is € 8,4 miljoen aan IPS‑trajecten uitgegeven; dit is in lijn met de gereserveerde gelden.