Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd 2019

Instroom naar leeftijd

2019 t/m aug.

2018

 

Aantal

%

Aantal

%

T/m 24 jaar

114

9,1%

115

9,9%

25–34 jaar

553

44,1%

466

40,1%

35–44 jaar

225

18,0%

224

19,3%

45–54 jaar

221

17,6%

209

18,0%

55–65+ jaar

141

11,2%

147

12,7%

     

Totaal

1.254

100,0%

1.161

100,0%

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie, meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 667 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (53,2% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind augustus 2019 13,7% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.