Vrouwen naar de top 2019

In de eerste 8 maanden van 2019 bestond 61,0% van de nieuwe instroom uit vrouwen; eind augustus 2019 was 58,8% van de UWV‑medewerkers vrouw (eind 2018 58,3%). Met het charter Talent naar de Top hebben we ons uitgesproken voor meer vrouwen in de top van de organisatie. Onze doelstelling is dat in 2020 minstens 25% van de top (het eerste en tweede echelon) uit vrouwelijke werknemers bestaat. In de eerste 8 maanden van 2019 nam het aandeel vrouwen in de top ten opzichte van eind 2018 met 2,4 procentpunt af tot 34,9%. In het derde en vierde echelon steeg het met 1,4 procentpunt tot 43,2%. Eind augustus 2019 namen vrouwen in totaal 42,0% van de leidinggevende functies in.

 

2019 t/m aug.

Eind 2018

 

Aantal

%

Aantal

%

Totaal eerste en tweede echelon

126

100,0%

126

100,0%

Man

82

65,1%

79

62,7%

Vrouw

44

34,9%

47

37,3%

     

Totaal derde en vierde echelon

752

100,0%

729

100,0%

Man

427

56,8%

424

58,2%

Vrouw

325

43,2%

305

41,8%

     

Totaal eerste t/m vierde echelon

878

100,0%

855

100,0%

Man

509

58,0%

503

58,8%

Vrouw

369

42,0%

352

41,2%