Klanttevredenheid 2019

 

Norm
2019

Eerste meting
2019

Gemiddelde score
2018

Tevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

7,1

7,1

Tevredenheid werkzoekenden, 0 tot 3 maanden werkloos

n.v.t.

7,1

7,1

Tevredenheid werkzoekenden, 4 tot 12 maanden werkloos

n.v.t.

7,2

7,2

Tevredenheid kwaliteit online dienstverlening via werk.nl

n.v.t.

7,0

7,2

Tevredenheid werkgevers

6,3

6,5

6,6

Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en -vervulling

n.v.t.

5,8

6,0

De gemiddelde klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden blijft met 7,1 gelijk aan die in 2018. We zien daarbij wel bewegingen bij specifieke doelgroepen. De tevredenheid over de Ziektewet‑arbodienstverlening is met 0,2 procentpunt gedaald naar 6,8. Dit heeft te maken met de ingrijpende herinrichting van dit proces, waarbij de betrokken medewerkers ten tijde van de meting nog aan het inleren waren en het proces nog onvolkomenheden bevatte (zie ook Herinrichting Ziektewet-arbodienstverlening 2019). De tevredenheid over de Wajong‑dienstverlening is licht gestegen (van 6,6 naar 6,7). De klanttevredenheid van WW‑klanten en WIA‑klanten is gelijk gebleven (7,1 respectievelijk 7,2). Uit de metingen blijkt verder dat onze klanten in het algemeen zeer tevreden zijn over hoe UWV‑medewerkers, van de klantadviseur van onze Klantcontactcentra tot de adviseur werk, met hen omgaan. Daarbij gaat het om zaken als begrip en meedenken.

De gemiddelde algehele tevredenheid van werkgevers is met 0,1 procentpunt licht gedaald naar 6,5. Verbetermogelijkheden liggen vooral bij het deskundigenoordeel en de informatie over de WIA en over ontslagaanvragen. Ook de tevredenheid van werkgevers over werk.nl is gedaald, met 0,2 procentpunt naar 5,8. Ze blijven minder tevreden over de bruikbaarheid van werk.nl bij het selecteren van geschikte kandidaten en de kwaliteit en actualiteit van de profielen van werkzoekenden. Met name de kwaliteit van het aanbod aan kandidaten is echter, vanwege de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, door UWV moeilijk te beïnvloeden. Doordat we het ICT‑platform van werk.nl vernieuwen, zullen we vanaf begin 2020 wel sneller en beter kunnen inspelen op de wensen van werkgevers (en werkzoekenden).