Aantal ontvangen klachten 2019

Wie ontevreden is over de handelwijze van UWV, kan een klacht indienen. In de eerste 8 maanden van 2019 ontvingen we 5.378 klachten, 8% meer dan in de eerste 8 maanden van 2018. De toename was een gevolg van extra klachten over de achterstanden bij de herbeoordelingen en klachten over een gehackt account van een werkgever waarmee 100.000 cv’s zijn gedownload. Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het totaalaantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In de eerste 8 maanden van 2019 was de klachtintensiteit, net als in 2018, 0,3%.

 

Eerste

Tweede

Derde

Totaal

 

4 maanden

4 maanden 

4 maanden 

 

2005

6.632

5.297

8.187

20.116

2006

9.778

6.008

5.058

20.844

2007

4.889

4.176

3.809

12.874

2008

3.589

2.694

2.799

9.082

2009

3.678

3.652

3.689

11.019

2010

3.831

3.197

3.521

10.549

2011

3.399

2.769

2.918

9.086

2012

2.934

2.703

2.805

8.442

2013

3.044

2.803

2.624

8.471

2014

3.055

2.739

2.726

8.520

2015

2.686

3.001

4.029

9.716

2016

4.125

3.389

3.275

10.789

2017

3.022

2.642

2.383

8.047

2018

2.643

2.335

2.437

7.415

2019 t/m aug.

2.703

2.675

 

5.378

We spannen ons in om zo snel mogelijk tot een oplossing van een probleem te komen. Wanneer we het probleem niet kunnen oplossen, leggen we dit uit. We sturen persoonlijke brieven en als we iets fout hebben gedaan, maken we excuses en zetten het waar mogelijk recht. Een deel van de klanten die een klacht hebben ingediend, nodigen we uit voor een gesprek. Dat helpt ons ook om onze dienstverlening te verbeteren. Met hetzelfde doel analyseren we binnengekomen klachten.