Oordeel over klachten 2019

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

Oordeel

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

1.608

29,9%

1.216

24,5%

Ongegrond

1.014

18,8%

880

17,8%

Niet-ontvankelijk

130

2,4%

100

2,0%

Oordeel niet van toepassing

937

17,4%

1.388

28,0%

Geen oordeel

1.694

31,5%

1.371

27,7%

     

Totaal

5.383

100%

4.955

100%

In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 5.383 klachten afgehandeld. Een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2018. Voor 99,5% van de klachten (doelstelling is 95%) lukte de afhandeling ervan binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken.

We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in goed overleg te komen tot een acceptabele oplossing. De op deze manier opgeloste klachten worden dan geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Het aantal klachten dat we zo oplossen is gedaald doordat we sinds 2017 vaker direct actie ondernemen om de onderliggende problemen in de uitvoering op te lossen, zodat we daarna minder klachten over hetzelfde onderwerp krijgen. Hierdoor daalt het percentage klachten ‘oordeel niet van toepassing’ en stijgen de overige percentages. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.