Beëindigde uitkeringen 2019

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. In de eerste 8 maanden van 2019 beëindigden we 589.637 uitkeringen. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

%

WW

255.204

 

282.071

 

-10%

Arbeidsongeschiktheidswetten

26.511

 

29.005

 

-9%

WIA

11.820

 

11.640

 

2%

WGA

 

6.643

 

6.318

5%

IVA

 

5.177

 

5.322

-3%

WAO

9.757

 

12.250

 

-20%

WAZ

609

 

830

 

-27%

Wajong

4.325

 

4.285

 

1%

oWajong

 

2.721

 

2.821

-4%

Wajong 2010

 

1.457

 

1.373

6%

Wajong 2015

 

147

 

91

43%

Ziektewet

217.310

 

213.143

 

2%

Wazo

90.612

 

90.547

 

0%

      

Totaal

589.637

 

614.766

 

-4%