Nieuwe uitkeringen 2019

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In de eerste 8 maanden van 2019 kenden we 574.599 nieuwe uitkeringen toe. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

%

WW

229.047

 

230.236

 

-1%

Arbeidsongeschiktheidswetten

33.773

 

32.417

 

4%

WIA

29.378

 

28.380

 

4%

WGA

 

21.574

 

20.591

5%

IVA

 

7.804

 

7.789

0%

WAO

372

 

478

 

-22%

WAZ

32

 

18

 

78%

Wajong

3.991

 

3.541

 

13%

oWajong

 

683

 

685

0%

Wajong 2010

 

878

 

672

31%

Wajong 2015

 

2.430

 

2.184

11%

Ziektewet

195.852

 

186.896

 

5%

Wazo

115.927

 

97.057

 

19%

      

Totaal

574.599

 

546.606

 

5%