Uitstroom uit de Ziektewet 2019

Vangnetcategorie

2019

2018

 

t/m aug.

t/m aug.

Zwangerschap

51.000

49.400

Uitzendkrachten

32.600

25.600

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

12.400

11.100

Ontslag (einde dienstverband)

24.500

30.900

Zieke werklozen

38.800

47.300

Vrijwillig verzekerden

3.600

3.800

No-riskpolis

54.000

44.700

Overig

400

300

   

Totaal

217.400

213.100

In de eerste 8 maanden van 2019 werden 2% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in dezelfde periode in 2018: 217.300 tegenover 213.100. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.