Lopende uitkeringen 2019

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Eind augustus 2019 ontvingen 1.191.154 mensen een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2019 t/m aug.

2018 t/m aug.

%

WW

236.592

 

278.119

 

-15%

Arbeidsongeschiktheidswetten

819.115

 

813.552

 

1%

WIA

319.910

 

294.651

 

9%

WGA

 

195.215

 

186.323

5%

IVA

 

124.695

 

108.328

15%

WAO

244.149

 

261.578

 

-7%

WAZ

10.224

 

11.418

 

-10%

Wajong

244.832

 

245.905

 

0%

oWajong

 

169.544

 

172.965

-2%

Wajong 2010

 

63.870

 

64.963

-1%

Wajong 2015

 

11.418

 

8.241

38%

Ziektewet

95.326

 

92.187

 

3%

Wazo

40.121

 

39.474

 

2%

      

Totaal

1.191.154

 

1.223.371

 

-3%

UWV betaalde in de eerste 8 maanden van 2019 een bedrag van € 13,0 miljard aan uitkeringen. Dat is evenveel als in dezelfde periode in 2018.