Ontwikkeling Wazo 2019

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal mensen met een Wazo‑uitkering was eind augustus 2019 met 40.100 1,5% hoger dan eind augustus 2018 (39.500). Deze aantallen zijn inclusief de uitkeringen wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de Zelfstandig en Zwanger‑regeling (ZEZ).

 

Toekenningen

Beëindigingen

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2006

146.000

139.000

41.000

2007

129.000

134.000

42.000

2008

137.000

136.000

43.000

2009

140.000

140.000

43.000

2010

139.000

141.000

43.000

2011

137.000

145.000

43.000

2012

135.000

136.000

42.000

2013

134.000

133.000

40.000

2014*

140.000

143.000

44.000

2015*

138.000

140.000

42.000

2016*

143.000

142.000

43.000

2017*

141.000

137.000

42.000

2018*

143.000

140.000

43.000

2019 t/m aug.*

116.000

91.000

40.000

  • * Met ingang van 2014 worden ook de ZEZ-uitkeringen meegerekend. Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen wegens zwangerschapsverlof een uitkering volgens de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ).

In de eerste 8 maanden van 2019 hebben we 115.900 nieuwe Wazo‑uitkeringen toegekend. Dit aantal is veel hoger (19%) dan in dezelfde periode in 2018, doordat er circa 17.600 eenmalige uitkeringen zijn verstrekt in verband met de Compensatieregeling ZEZ. Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 7 juni 2008 zijn bevallen, konden een compensatie aanvragen bij UWV omdat zij in de genoemde periode niet in aanmerking kwamen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De compensatie is in de eerste maanden van 2019 toegekend en uitgekeerd.

We keerden 89.900 uitkeringen toe in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters, 1.000 meer dan in de eerste 8 maanden van 2018 (88.900). Er zijn 600 uitkeringen wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend, evenveel als in dezelfde periode in 2018. Op basis van de ZEZ zijn er 25.500 uitkeringen toegekend wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken. Dit aantal is inclusief de 17.600 in verband met de Compensatieregeling ZEZ verstrekte uitkeringen.