Poortwachtersrol uitkeringsverstrekking 2019

UWV vervult een poortwachtersrol voor de sociale zekerheid. Bij alle uitkeringsaanvragen en ook tijdens de uitkeringsduur controleren we of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. In de eerste 8 maanden van 2019 handelden we 278.700 WW‑aanvragen af. Daarvan wezen we er 49.600 (18%) af, bijvoorbeeld omdat de aanvrager te weinig weken in loondienst had gewerkt, niet direct beschikbaar was voor werk of door eigen schuld werkloos was geworden. 5.300 mensen kregen (tijdelijk) geen WW‑uitkering omdat ze een maatregel kregen opgelegd. Dit was vrijwel altijd omdat ze verwijtbaar werkloos waren.

We handelden 39.600 WIA‑aanvragen af, waarvan we er 12.700 (32%) hebben afgewezen. Meestal ging het om mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt werden bevonden of wel geschikt bleken voor het eigen werk. Daarnaast handelden we 6.200 aanvragen af voor een Wajong 2015‑uitkering. Hiervan werden er 3.700 (60%) afgewezen, omdat de aanvrager niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt werd bevonden.