Uitstroom naar werk vanuit een WW‑uitkering 2019

In de eerste 8 maanden van 2019 heeft UWV van 111.600 mensen de WW‑uitkering beëindigd wegens werkhervatting (eerste 8 maanden van 2018: 130.900). Deze daling is in lijn met de daling van het aantal WW‑uitkeringen. Het aantal van 111.600 is inclusief 22.700 mensen die na werkhervatting geen inkomstenformulier meer hebben ingevuld (eerste 8 maanden van 2018: 23.600) en 1.900 mensen die na werkhervatting afzien van hun resterende kleine WW‑uitkering (eerste 8 maanden van 2018: 3.000). Daarnaast waren er eind augustus 2019 63.700 mensen aan het werk met een aanvulling vanuit de WW (eerste 8 maanden van 2018: 81.900). Binnen de groep 50‑plussers zijn er echter grote verschillen: 60‑plussers verlaten de WW minder vaak vanwege werk en vaker omdat ze aan het eind van hun uitkering zijn gekomen.