Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), telkens voor een periode van 5 jaar. In 2018 had de raad de volgende samenstelling, met vermelding van de nevenfuncties gedurende 2018:

De heer A. (Fred) Paling MBA (1962), lid sinds 1 juli 2010, per 1 juli 2015 voor 5 jaar verlengd:

 • lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen (TOSV)

 • lid raad van advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) (tot 1 november 2018)

 • lid raad van advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

 • voorzitter raad van toezicht Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

 • lid raad van inspiratie van Stichting Life Goals

 • lid raad van advies van Stichting instituut Gak (q.q.)

De heer Paling is per 1 januari 2018 door de minister van SZW benoemd tot voorzitter.

Mevrouw drs. J.P.M. (José) Lazeroms (1964), lid sinds 1 januari 2012, per 1 januari 2017 voor 5 jaar verlengd:

 • lid raad van advies OMO Scholengroep Tongerlo

 • lid Program Review Board van het modulaire Executive MBA programma Public & Private van Nyenrode Business Universiteit

 • lid audit committee van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (tot 1 mei 2018)

De heer drs. G.B.F. (Guus) van Weelden (1959), benoemd per 1 september 2018 voor een periode van 5 jaar:

 • voorzitter raad van toezicht Stichting PerspeKtief

 • bestuurslid Stichting Epilepsia

 • lid raad van advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen NVvA (per 1 november 2018).

De raad van bestuur stelt de missie, de ambities, de normen en waarden en de strategie van UWV vast. De raad besluit over de centrale kaders voor de bedrijfsvoering, gericht op een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering. De raad van bestuur vergadert wekelijks. De UWV‑directeuren zijn aanwezig bij de behandeling van voor hen relevante onderwerpen.

In de groepsraad bespreekt de raad van bestuur tweewekelijks met de directeuren de prestaties van UWV, de voortgang van grote projecten en de voorbereidingen op het gebied van strategie en beleid.

Eenmaal per maand belegt de raad van bestuur een bijeenkomst van 1 dagdeel waarin ruimte is voor een meer beschouwende, richtinggevende bespreking van actuele en opkomende thema’s.