Nieuwe Ziektewet-arbodienstverlening

We hebben in 2018 met onze ondernemingsraad een akkoord bereikt over een nieuwe werkwijze voor de Ziektewet‑arbodienstverlening. Deze werkwijze gaat in per 1 januari 2019 en is erop gericht om klanten snel de ondersteuning te geven die ze nodig hebben én om de capaciteit van verzekeringsartsen efficiënter in te zetten. We vragen klanten in de nieuwe situatie direct na hun ziekmelding een digitale vragenlijst in te vullen, waarmee we een goed beeld van de situatie van de klant krijgen. Deze hoeft zijn verhaal zo nog maar 1 keer te doen. Op basis van de vragenlijst stellen we vast of het nodig is de klant snel uit te nodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts en welke ondersteuning nodig is. Wanneer de verwachting is dat er sprake zal zijn van kortdurend verzuim, dan zal een medewerker verzuimbeheersing de klant monitoren en/of coachend activeren. Deze medewerker werkt geprotocolleerd en onder verantwoordelijkheid van de arts. Met deze taakdelegatie houdt de arts op zijn beurt meer tijd over voor zijn kerntaken. Wanneer de arts verwacht dat de klant langer dan 13 weken zal verzuimen, wordt de klant overgedragen aan de tweede lijn, die een plan van aanpak voor de re‑integratie van de klant opstelt.