Verbeteren dienstverlening aan werkgevers

In 2018 hebben we gewerkt aan het verbeteren van onze werkgeversdienstverlening. Daarvoor is het programma Werkgeversdienstverlening gestart. Om er voldoende aandacht aan te kunnen geven, hebben we de werkgeversdienstverlening van het Klantencontactcentrum in 2018 gecentreerd op onze vestiging in Almere. We zetten accountmanagers werkgeversdienstverlening in als direct aanspreekpunt voor werkgevers. Samen met werkgevers hebben zij vastgesteld wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. Zo verbeteren we onder andere de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening, zodat we de werkgever zo veel mogelijk direct van het juiste antwoord kunnen voorzien. We vergroten het vakmanschap van onze klantadviseurs en zorgen ervoor dat de diverse bedrijfsonderdelen van UWV nauwer samenwerken, om een integrale dienstverlening te kunnen bieden. We nemen maatregelen om werkgevers altijd vooraf te informeren als er vertraging optreedt. We hebben de klantreis in kaart gebracht die een werkgever maakt wanneer hij met UWV te maken krijgt als zijn medewerker langdurig ziek is. Wanneer bij de WIA‑aanvraag voor die werknemer of bij de toetsing van het re‑integratieverslag het oordeel van de UWV‑verzekeringsarts afwijkt van dat van de bedrijfsarts, zorgen we voor een intercollegiaal overleg tussen die 2. Ook zetten we zwaarder in op het leren van ‘best practices’ in de organisatie, waarbij we ‘pareltjes’ in de dienstverlening aan werkgevers ook op andere plaatsen binnen de organisatie inzetten en uitbouwen. Werkgevers waarderen de dienstverlening van de accountmanagers met een 8,7.