Klanttevredenheid

 

Norm

Gemiddelde score

Gemiddelde score

 

2018

2018

2017

Tevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

7,1

7,2

Tevredenheid werkzoekenden, 0 tot 3 maanden werkloos

n.v.t.

7,1

7,1

Tevredenheid werkzoekenden, 4 tot 12 maanden werkloos

n.v.t.

7,2

7,0

Tevredenheid kwaliteit online dienstverlening via werk.nl

n.v.t.

7,2

7,2

Tevredenheid werkgevers

6,3

6,6

6,7

Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en -vervulling

n.v.t.

6,0

6,0

We meten de klanttevredenheid van de meeste klantgroepen 2 keer per jaar; bij WW- en WIA‑uitkeringsgerechtigden doen we dit maandelijks. Het landelijk klanttevredenheidscijfer van uitkeringsgerechtigden kwam voor 2018 uit op 7,1, een lichte daling ten opzichte van 2017 (7,2). Klanten zijn onder andere minder tevreden over de digitale dienstverlening op werk.nl bij het vinden van werk en vinden ook dat ze eerder gegeven informatie te vaak moeten herhalen. De klanttevredenheid van WW‑uitkeringsgerechtigden lag in 2018 met 7,1 op hetzelfde niveau als in 2017. Ook de klanttevredenheid van WIA‑uitkeringsgerechtigden bleef stabiel op 7,1.

De tevredenheid over de wettelijk verplichte dienstverlening van UWV is bij werkgevers na de stijging in 2017 iets gedaald, van 6,7 naar 6,6. Ze zijn onder andere minder tevreden over de tijdigheid van beslissingen na een ontslagaanvraag en over het deskundigenoordeel. De tevredenheid van werkgevers over de digitale dienstverlening via werk.nl blijft met 6,1 hetzelfde als in 2017. Wel zijn ze minder tevreden over de bruikbaarheid van werk.nl bij het selecteren van geschikte kandidaten en over de kwaliteit en actualiteit van de profielen van werkzoekenden.