KCVG

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en het VU medisch centrum (inmiddels gefuseerd tot Amsterdam UMC). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar. UWV staat daarbij garant voor de financiering van reeds gestarte promotietrajecten.

Bestuur

Om efficiënter te kunnen sturen, is de programmaraad vervangen door een bestuur, waarvan de helft ook zitting heeft in het dagelijks bestuur. Dit bestuur ontwikkelt momenteel een visie op de wijze waarop de samenwerking binnen het KCVG na 2020 kan worden voortgezet. Verbreding binnen het domein arbeid en gezondheid en regionalisatie via de academisch werkplaatsen wordt hierin specifiek meegenomen.

Promoties

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten zich richten op praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen onder begeleiding van senior onderzoekers. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd. De onderzoeksresultaten worden op verschillende manieren ingezet binnen UWV, waarbij opname van kennisproducten in de opleiding de meestgebruikte methode is. Er is weer 1 vacature voor een promotieplaats voor een verzekeringsarts vrijgekomen.

Symposium

Op 6 december 2018 organiseerde het KCVG het jaarlijkse Muntendam Symposium. Centraal thema hierbij was de basis van de verzekeringsarts: het beoordelen van de arbeids(on)mogelijkheden van de klant. 4 KCVG-onderzoekers en 2 externe sprekers belichtten de verschillende factoren die bij deze beoordeling van belang zijn. Zij bespraken het stellen van een prognose van beperkingen, de beoordeling van verminderde duurbelastbaarheid, de beoordeling van arbeidsvermogen bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en het betrekken van de klant. Uit de presentaties bleek dat het KCVG door de jaren heen een sterke wetenschappelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarvan de verzekeringsarts in de praktijk nu de vruchten plukt.