AKC

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, opgericht in 2009, verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert onderbouwde wetenschappelijke kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. De AKC kennisagenda sluit aan bij de UWV Kennisagenda. Sinds de onderzoekaanbesteding in 2016 wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting. Sinds 1 juli 2018 is Hans Spigt de nieuwe voorzitter van het AKC.

Externe visitatie en nieuw strategisch plan 2018–2021

Het AKC heeft de positieve beoordeling door de externe visitatiecommissie van begin 2018 vertaald in een nieuw strategisch meerjarenplan 2018–2021. Het belangrijkste nieuwe focuspunt is de inzet op implementatie en (breed) gebruik van de reeds beschikbare kennis. Er zijn sessies georganiseerd met arbeidsdeskundigen (AD’en) uit de verschillende werkvelden over leerervaringen en kennisgebruik. Zo is een beeld verkregen van het huidige kennisgebruik en de voorwaarden die kunnen bijdragen aan een beter benutting daarvan. Met de resultaten van deze sessies en de uitkomst van een enquête onder de NVvA‑leden kan het AKC kennisproducten gerichter aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn de Kennisbibliotheek Chronisch Werkt, de arbeidsdeskundige kennisgame Werken met een chronische aandoening en AD-voorbeeldcasuïstiek.

Kennisagenda Mens-Werk-Inkomen

In 2018 zijn tijdens rondetafelbijeenkomsten, waarbij ook vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UWV aanwezig waren, de speerpunten van het nieuwe onderzoeksprogramma uitgewerkt: Technologie en inclusieve arbeid, Inclusie en arbeid, Duurzamere inzetbaarheid en Flexibilisering van arbeid. Op basis van deze 4 kennisthema’s stelt het AKC, in 2019 met andere kennisinstituten als UWV, het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), ZonMw, het CAOP en universiteiten een gezamenlijke Nationale Kennisagenda Mens‑Werk‑Inkomen op voor de komende jaren. Hiermee zorgt het AKC voor betere afstemming van onderzoeken gericht op een inclusievere arbeidsmarkt.

Onderzoekprogramma

Er lopen momenteel 2 promotieonderzoeken van arbeidsdeskundigen. Begin 2019 worden de resultaten gepubliceerd van het flexibiliseringsonderzoek en van de 5 pilots rond technologie en inclusieve arbeid. Prof.dr. Ronald Blonk hield op 6 april 2018 zijn oratie voor de AKC-leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid aan de Tilburg University. Hij legde daarbij het accent op de werkgeversdienstverlening en het creëren van nieuwe inclusieve arbeid. Een postdoctorale researcher en een promovenda werken bij lector dr. Shirley Oomens aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan nieuwe onderzoekvoorstellen rond psychosociale arbeidsbelasting.