Voorkomen van instroom in de WIA

 

Norm 2018

Resultaat 2018

Resultaat 2017

    

Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar

65 dagen

48 dagen

52 dagen

Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar

20,0%

21,2%

19,4%

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet‑jaar uitstromen. De tweede score is het percentage mensen dat uitstroomt tot de maximale datum in het tweede Ziektewet‑jaar. Als uitkomst van de eerstejaars Ziektewet‑beoordeling stromen de laatste tijd meer klanten door naar het tweede Ziektewet‑jaar. Daardoor wordt ook van meer klanten de uitkering in dat tweede jaar beëindigd wegens herstel.