Lopende uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Eind 2018 ontvingen circa 1,2 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2018

2017

%

WW

262.749

 

329.953

 

-20%

Arbeidsongeschiktheidswetten

811.975

 

807.284

 

1%

WIA

302.513

 

276.970

 

9%

WGA

 

189.584

 

178.829

6%

IVA

 

112.929

 

98.141

15%

WAO

253.562

 

272.513

 

-7%

WAZ

10.803

 

12.025

 

-10%

Wajong

245.097

 

245.776

 

0%

oWajong

 

171.615

 

174.488

-2%

Wajong 2010

 

64.347

 

65.134

-1%

Wajong 2015

 

9.135

 

6.154

48%

Ziektewet

94.682

 

90.396

 

5%

Wazo

43.214

 

42.347

 

2%

      

Totaal

1.212.620

 

1.269.980

 

-5%

UWV betaalde in 2018 een bedrag van € 19,9 miljard aan uitkeringen. In 2017 was dat een bedrag van € 20,1 miljard.