Inzet voorzieningen

In 2018 hebben we 47.903 werkvoorzieningen ingezet voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitgaven voor deze voorzieningen bedroegen in 2018 € 75,6 miljoen en blijven daarmee ruim binnen het beschikbare budget van € 85,0 miljoen. De uitgaven zijn gedaald doordat we minder externe jobcoaching hebben ingekocht en de prijs voor vervoersvoorzieningen gemiddeld lager was dan vorig jaar.

Ingezette werkvoorzieningen

2018

2017

   

Intermediaire voorzieningen

3.755

2.761

Interne jobcoach*

20.427

22.493

Externe jobcoach*

2.962

3.322

Loondispensatie

12.116

13.593

Meeneembare voorziening

5.215

5.215

Starterskrediet

33

64

Vervoersvoorziening

3.217

2.954

Overige voorzieningen

178

201

   

Totaal

47.903

50.603

  • * Bij jobcoaching maakt UWV onderscheid tussen externe jobcoaching, waarbij de klant wordt begeleid door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching, waarbij de werkgever subsidie krijgt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten.
Onderwijsvoorzieningen

In 2018 hebben we 6.276 onderwijsvoorzieningen toegekend. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj). We hebben in 2018 € 24,8 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 23,4 miljoen voor de klant en € 1,4 miljoen voor uitvoeringskosten. Het bedrag van € 23,4 miljoen voor de klant bestond uit € 11,7 miljoen voor intermediaire voorzieningen (vooral doventolken), € 4,0 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 7,7 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). De uitgaven over 2018 waren iets hoger dan in 2017 (€ 24,6 miljoen, waarvan € 23,1 miljoen voor de klant en € 1,5 miljoen voor uitvoeringskosten).