Uitstroom naar werk vanuit een WW‑uitkering

In 2018 heeft UWV van 184.100 mensen de WW‑uitkering beëindigd wegens werkhervatting. Dat is inclusief 33.000 mensen die na werkhervatting geen inkomstenformulier meer hebben ingevuld en 4.100 mensen die na werkhervatting afzien van hun resterende kleine WW‑uitkering. Daarnaast waren er eind 2018 72.800 mensen aan het werk met een aanvulling vanuit de WW. Twee derde van de WW’ers is binnen 1 jaar weer aan het werk. Van de 50‑plussers met een WW‑uitkering verliet 43% de WW vanwege werk (39% in 2017). Binnen de groep 50‑plussers zijn er echter grote verschillen: 60‑plussers verlaten de WW minder vaak vanwege werk en vaker omdat ze aan het eind van hun uitkering zijn gekomen.