Gegevensbeheer

We delen de gegevens uit de polisadministratie met andere partijen, zodat ze deze niet opnieuw hoeven op te vragen. Ze kunnen de gegevens raadplegen via onder andere Suwinet. Via Suwinet kunnen de ketenpartners ook elkaars gegevens inzien. Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van Suwinet. BKWI is een organisatieonderdeel van UWV en legt zelfstandig verantwoording af over zijn activiteiten.

UWV heeft intensief meegewerkt aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). De huidige Suwinet‑Inkijkvoorzieningen zijn fijnmaziger gemaakt, in lijn met de autorisatiestructuur per bedrijfsonderdeel en per rol. Medewerkers van alle organisatieonderdelen hebben sinds medio 2018 inkijkschermen waarmee ze, op basis van hun functie en rol, alleen nog toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren.

Landelijke uitrol Handig!

In augustus 2016 heeft een adviesbureau het initiatief genomen om samen met marktpartijen het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Aanleiding was dat een werkgeversverklaring vaak niet volledig voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker en dat het door interpretatieverschillen vaak onnodig lang duurt om een hypotheek aan te vragen. Met het digitaal verzekeringsbericht van UWV wordt dit voorkomen en krijgt de consument sneller zekerheid. Op weg naar een oplossing is de pilot Handig! gehouden, de eerste stap naar een volledig digitaal aanvraagproces van een hypotheek. Aan deze pilot namen ABN AMRO (inclusief, Florius), ING, Rabobank, De Hypotheker, UWV, Vereniging Eigen Huis, HDN en Adviesbox mee. Eind 2018 waren al 5.177 hypotheekaanvragen gedaan met het verzekeringsbericht. Dat is ruim 3% van de in totaal 158.046 hypotheekaanvragen die zijn gedaan bij de banken ABN AMRO, Rabobank en ING. In november 2018 sloot Aegon bij dit initiatief aan en per 1 januari 2019 volgden de hypotheekverstrekkers Argenta, SNS Bank, RegioBank en ASN Bank.

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Met de begin november 2018 opgeleverde nieuwe service Application to Application (A2A) komt UWV verder tegemoet aan de behoefte van gegevensafnemers om gegevens geautomatiseerd te ontvangen en te verwerken. Met A2A kunnen rijksoverheden grote (bulk)bestanden uitwisselen over het diginetwerk (NL‑Overheid). A2A is ook geschikt gemaakt om met semi‑overheidsorganen zoals de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) kleine bestanden via het internet uit te wisselen. A2A stuurt de gegevensafnemer een notificatiebericht zodra een gegevenslevering klaarstaat. De service maakt bovendien gebruik van een nieuw integratieplatform, waarop afnemers sneller kunnen aansluiten tegen lagere kosten. In 2019 zullen meerdere overheidsorganisaties op deze service aansluiten.