Belangrijkste gegevensafnemers

In onze polisadministratie stonden eind december 2018 20,4 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van bijna 13,3 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV‑bronsystemen, bijvoorbeeld aan (gerechts)deurwaarders en Justitie. De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.

 

Afgenomen gegevens

 

2018

2017

Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen

  

Belastingdienst

320.733.365

338.953.724

UWV intern

267.006.972

249.966.205

Centraal Bureau voor de Statistiek

243.695.756

234.859.420

Sociale Verzekeringsbank

208.969.222

201.466.878

Gemeentelijke Sociale Diensten

*4.345.489

9.850.836

Pensioenfondsen

*0

121.864.442

   

Belangrijkste afnemers burgerservicenummers

  

Sociale Verzekeringsbank

208.631.404

200.590.870

UWV intern

31.497.713

34.289.467

Belastingdienst

9.160.350

7.574.982

Gemeentelijke Sociale Diensten

*3.050.181

8.385.109

Deurwaarders

*75.286

1.679.335

  • * Deze cijfers geven de stand per eind april 2018 weer. De betrokken partijen nemen inmiddels gegevens af via het zakelijk portaal op uwv.nl, en niet meer via bulkleveringen of raadplegingen op bsn‑niveau.