Afhandeling (hoger) beroep

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding. In 2018 ontvingen we 14% minder (hoger)beroepszaken dan in 2017. Deze daling is in lijn met de daling van het aantal ontvangen bezwaarzaken.

 

2018

2017

Ontvangen beroepszaken

10.800

12.600

Beroep

7.500

8.900

Hoger beroep

2.400

2.800

Schadebesluit

800

900

Verzoekschriften

100

0

   

Afgehandelde beroepszaken

11.500

12.800

Beroep

8.200

9.500

Hoger beroep

2.400

2.300

Schadebesluit

800

1.000

Verzoekschriften

100

0