Afhandeling bezwaren

Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, dan kan hij een bezwaar indienen. In 2018 werden 65.000 bezwaren ingediend. Dit is 15% minder dan in 2017 (76.600). Er werden vooral minder wetstechnische bezwaren, en minder medische bezwaren ingediend. Het percentage gegronde bezwaren in 2018 was gelijk aan dat in 2017 (24,3%). Het percentage ingetrokken bezwaarzaken was met 26,2% in 2018 iets hoger dan in 2017 (25,6%). We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In 2018 was de bezwaarintensiteit 2,4%, net als in 2017.

 

2018

2017

Ontvangen bezwaren

65.000

76.600

WW

14.000

22.900

Arbeidsongeschiktheidswetten

31.700

34.900

Ziektewet

19.300

18.800

   

Afgehandelde bezwaren

64.300

77.900

WW

14.300

23.300

Arbeidsongeschiktheidswetten

31.600

36.000

Ziektewet

18.400

18.600

We streven ernaar bezwaren vaker met mediation op te lossen. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. In 2018 zijn 95 mediations gestart, waarvan er 74 zijn afgerond (in 2017: 97).

Uit onderzoek in 2018 blijkt dat rechtbanken zeer tevreden zijn over de samenwerking met UWV. Uit het onderzoek kwamen ook aanbevelingen naar voren om de samenwerking in een aantal gevallen lokaal verder te verbeteren. Naar aanleiding hiervan zijn op lokaal niveau gesprekken gevoerd.