Oordeel over klachten

 

2018

2017

Oordeel

Aantal

%

Aantal

%

Gegrond

1.846

25,2%

1.808

22,3%

Ongegrond

1.325

18,1%

1.360

16,8%

Niet-ontvankelijk

157

2,2%

159

2,0%

Oordeel niet van toepassing

1.932

26,4%

2.715

33,5%

Geen oordeel

2.056

28,1%

2.052

25,4%

     

Totaal

7.316

100%

8.094

100%

In 2018 hebben we 7.316 klachten afgehandeld. Een klein gedeelte daarvan was ingediend in 2017. Voor 99,5% van de klachten (doelstelling is 95%) lukte de afhandeling ervan binnen de wettelijke termijn van 6 weken, of – indien verdaagd – binnen 10 weken (2017: 99,1%).

We lossen veel klachten vroegtijdig op. We zoeken kort na het indienen van de klacht contact met de klant om in goed overleg te komen tot een acceptabele oplossing. De op deze manier opgeloste klachten worden dan geregistreerd onder de noemer ‘oordeel niet van toepassing’. Het aantal klachten dat we zo oplossen is gedaald doordat we sinds 2017 vaker direct actie ondernemen om de onderliggende problemen in de uitvoering op te lossen, zodat we daarna minder klachten over hetzelfde onderwerp krijgen. Hierdoor daalt het percentage klachten ‘oordeel niet van toepassing’ en stijgen de overige percentages. Als de klacht niet gegrond en ook niet ongegrond verklaard kan worden, wordt de klacht geregistreerd onder de noemer ‘geen oordeel’.