Overtredingen inlichtingenplicht

In 2018 was het totaal geconstateerde benadelingsbedrag door overtredingen van de inlichtingenplicht € 25,8 miljoen. Dat is fors minder dan in 2017 (€ 46,7 miljoen). Het boetebedrag daalt evenredig: in 2018 is een bedrag van € 4,4 miljoen aan boetes opgelegd, tegenover € 7,6 miljoen in 2017. De dalingen doen zich voornamelijk voor bij de WW. Daar zijn beduidend minder fraudesignalen en is ook het aantal overtredingen fors afgenomen. Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het dalend aantal WW‑uitkeringen en doordat we sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in juli 2015 de door de klant opgegeven inkomsten altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, waardoor we bij de uitkeringsverstrekking direct rekening houden met die inkomsten. In 2016 is een achterstand in de afhandeling van polissignalen ontstaan. Die zijn in 2017 afgehandeld, wat bijdroeg aan de hogere benadelings‑ en boetebedragen over 2017.

In 2017 hebben we extra inspanningen verricht om de ontstane hoge werkvoorraden af te handelen van signalen die afkomstig waren uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering‑ en loonadministraties, de zogeheten polissignalen. Daardoor stegen de voorraden van signalen die we ontvangen van onze medewerkers en van burgers en instanties. In 2018 hebben we een groot deel van de capaciteit ingezet op het verminderen van de werkvoorraden van deze interne en externe meldingen. Eerste prioriteit lag bij de afhandeling van externe meldingen, daarna zijn de interne meldingen nader beoordeeld. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat in 2018 bijna 8.000 externe meldingen zijn afgehandeld; de voorraad is afgebouwd tot een kleine 900 externe meldingen (eind 2017: 3.900). Daarnaast zijn bijna 13.800 interne meldingen opgepakt; de voorraad is afgebouwd tot een kleine 2.600 interne meldingen (eind 2017: 3.500).

 

2018

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

13.100

 

24.000

 

Opgelegde boetes

4.900

37%

12.700

53%

Opgelegde waarschuwingen

5.700

44%

8.600

36%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

2.500

19%

2.600

11%

Processen-verbaal voor Openbaar Ministerie

32

0%

100

0%

Sinds 1 januari 2017 biedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) uitgebreidere mogelijkheden om een waarschuwing te geven in plaats van een boete. Wanneer aan een overtreding geen verwijtbaar gedrag ten grondslag ligt, wordt geen boete of waarschuwing opgelegd.