Stand van zaken verzekeringsartsencapaciteit

UWV heeft moeite om voldoende sociaal-medische capaciteit te kunnen inzetten, met name waar het gaat om geregistreerde verzekeringsartsen. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van verzekeringsartsen die bij UWV werken is dit een groot risico. We blijven structureel investeren in het vergroten van de beschikbare capaciteit, in lijn met de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer van juli 2018. We hebben het afgelopen jaar veel gedaan om nieuwe artsen te werven en geworven artsen te behouden door ze te boeien en te binden. In 2018 hebben we 156 artsen geworven, voornamelijk basisartsen, en zijn 106 artsen vertrokken, ook door natuurlijk verloop zoals pensioen.

 

Gemiddeld

Gemiddeld

Aantal fte’s

Aantal fte’s

 

aantal fte’s

aantal personen

eind december

eind december

 

2018

2018

2018

2017

Aantal geregistreerd verzekeringsartsen zonder taakdelegatie

223

257

223

221

Aantal geregistreerd verzekeringsartsen met taakdelegatie

180

203

188

167

Aantal AIOS’en

132

150

139

121

Aantal ANIOS’en

127

145

139

140

Aantal verzekeringsartsen extern en ingehuurd

92

120

93

84

Subtotaal

754

875

782

733

     

Opleidingsinvestering

    

Begeleiding A(N)IOS’en en neventaken

-46

 

-44

-53

Opleiding AIOS’en

-58

 

-65

-54

Opleiding ANIOS’en

-51

 

-64

-21

Subtotaal

-155

 

-173

-128

     

Extra capaciteit

    

Taakdelegatie

116

 

123

107

Subtotaal

116

 

123

107

     

Totaal netto verzekeringsartsencapaciteit

715

 

731

712