Nieuwe uitkeringen

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In 2018 kenden we 810.144 nieuwe uitkeringen toe. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2018

2017

%

WW

335.518

 

390.171

 

-14%

Arbeidsongeschiktheidswetten

49.367

 

47.215

 

5%

WIA

43.416

 

41.735

 

4%

WGA

 

31.768

 

31.254

2%

IVA

 

11.648

 

10.481

11%

WAO

723

 

664

 

9%

WAZ

26

 

106

 

-75%

Wajong

5.202

 

4.710

 

10%

oWajong

 

1.058

 

1.020

4%

Wajong 2010

 

1.013

 

893

13%

Wajong 2015

 

3.131

 

2.797

12%

Ziektewet

282.610

 

251.722

 

12%

Wazo

142.649

 

140.651

 

1%

      

Totaal

810.144

 

829.759

 

-2%