Ontwikkeling WW

De economische groei heeft zich in 2018 doorgezet. Daardoor was het aantal nieuwe WW‑uitkeringen in deze periode aanzienlijk lager dan in 2017. Ook het aantal lopende uitkeringen nam met 20% fors af, van 330.000 per eind 2017 tot 262.700 per eind 2018. Het positieve effect van het economisch herstel zien we ook terug in de WW‑uitkeringslasten. Dit bedrag was in 2018 met € 4.090 miljoen 17% lager dan in 2017 (€ 4.918 miljoen). Beide bedragen zijn inclusief de verantwoorde lasten in verband met de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2003

418.700

343.000

280.300

2004

426.200

383.600

321.700

2005

376.400

392.100

306.700

2006

311.100

369.800

249.200

2007

253.000

311.200

192.000

2008

242.100

262.800

170.800

2009

427.600

328.600

269.900

2010

414.600

420.800

263.700

2011

414.000

407.900

269.900

2012

502.500

432.200

340.200

2013

613.200

515.700

437.700

2014

605.200

602.000

440.800

2015

583.700

578.700

445.900

2016

491.000

524.900

412.000

2017

390.200

472.200

330.000

2018

335.500

402.700

262.700

We namen 12% minder beslissingen over het recht op een WW‑uitkering dan in 2017: 405.000 tegenover 460.100. We kenden 335.500 nieuwe WW‑uitkeringen toe, 14% minder dan in 2017 (390.200). Het aantal beëindigde uitkeringen was met 402.700 15% lager dan in 2017 (472.200).

De Wet werk en zekerheid (Wwz) beoogt om het voor WW’ers aantrekkelijker te maken om een baan te accepteren met een lager loon dan het loon dat zij voor aanvang van de werkloosheid verdienden. Het verschil wordt dan aangevuld vanuit de WW. Eind 2018 werkten er 72.800 mensen met een aanvulling vanuit de WW.