Oude WW succesvol uitgefaseerd

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn WW‑uitkeringen die sinds 1 juli 2015 zijn ingegaan, altijd gebaseerd op de maandsystematiek (betaling per maand) en inkomstenverrekening. Eerder ingegane WW‑uitkeringen bleven gebaseerd op de weeksystematiek (betaling per 4 weken) en urenverrekening. In 2018 is een eind gemaakt aan deze situatie van 2 systematieken naast elkaar. In het eerste kwartaal van 2018 zijn de processen en systemen aangepast, zodat we uitkeringsrechten met weeksystematiek die vanaf april 2018 herleefden direct konden overzetten naar de maandsystematiek. Het gaat daarbij om circa 200 gevallen per maand. De eindconversie vond plaats op 1 oktober 2018. Op deze datum zijn circa 2.700 WW‑uitkeringen die nog onder de oude weeksystematiek vielen, geautomatiseerd omgezet naar de maandsystematiek. De betrokken klanten moeten sindsdien, net als alle andere WW’ers, aan het begin van elke kalendermaand een inkomstenopgave invullen. We hebben hen in augustus en september met 2 brieven ingelicht over de veranderingen. Voor meer informatie konden ze terecht op een speciale pagina op uwv.nl en bij ons Klantencontactcentrum. De aanpassing is probleemloos verlopen.