Hulp bij faillissement

Wanneer een werkgever een blijvend betalingsprobleem heeft of failliet wordt verklaard, kan UWV (een deel van) de loondoorbetalingsverplichting op zich nemen. De betrokken werknemers verkeren vaak in grote onzekerheid en maken zich zorgen over hun toekomst. UWV komt dan zo snel mogelijk in actie. Als het om veel werknemers tegelijk gaat, zoals bij het faillissement van een grote werkgever of massaontslagen om bedrijfseconomische redenen, gaan we naar het bedrijf toe. Dat deden we bijvoorbeeld begin november 2018 bij het faillissement van het Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam, toen 1.100 vaste medewerkers op straat kwamen te staan. Tijdens speciale bijeenkomsten informeerden we hen onder andere over de betaling van achterstallig loon, het aanvragen van een faillissementsuitkering en de ondersteuning die we bieden bij het vinden van werk. Ons faillissementsteam werkte samen met de hr‑afdeling van het ziekenhuis aan een versnelde procedure. Daardoor kregen de werknemers binnen 1 week een voorschot op hun achterstallig loon. Om de werknemers perspectief op nieuw werk te bieden, gaf een team van ons Werkgeversservicepunt ze informatie om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te benutten. Dat gebeurde onder andere in samenwerking met SIGRA, een regionaal samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders, en via een banenmarkt.