Poortwachtersrol uitkeringsverstrekking

UWV vervult een poortwachtersrol voor de sociale zekerheid. Bij alle uitkeringsaanvragen en ook tijdens de uitkeringsduur controleren we of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. In 2018 handelden we 405.000 WW‑aanvragen af. Daarvan wezen we er 69.500 af, bijvoorbeeld omdat de aanvrager te weinig weken in loondienst had gewerkt, niet direct beschikbaar was voor werk of door eigen schuld werkloos was geworden. 7.000 mensen kregen (tijdelijk) geen WW‑uitkering omdat ze een maatregel kregen opgelegd. Dit was vrijwel altijd omdat ze verwijtbaar werkloos waren.

We handelden 59.400 WIA‑aanvragen af, waarvan we er 19.300 hebben afgewezen. Meestal gingen het om mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt werden bevonden of wel geschikt bleken voor het eigen werk. Daarnaast handelden we 8.500 aanvragen af voor een Wajong 2015‑uitkering. Hiervan werden er 5.400 afgewezen, omdat de aanvrager niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt werd bevonden.