Onderzoek besteding scholingsvouchers

Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en langdurige werkloosheid te beperken, konden WW’ers, werknemers en zzp’ers van mei 2016 tot eind 2017 een scholingsvoucher aanvragen voor (om)scholing richting een beroep met goede baankansen, in sectoren met personeelstekorten. Er zijn in totaal ruim 40.000 aanvragen ontvangen en we hebben ruim 20.000 scholingsvouchers toegekend.

UWV had ook tot taak te controleren of de scholingsvouchers juist besteed zijn. We hebben daarvoor een steekproef naar het gebruik van 500 scholingsvouchers uitgevoerd. Daaruit bleek dat 75% juist was besteed, 5% was onjuist want aan andere doeleinden besteed en van 20% was de juistheid niet vast te stellen omdat de aanvragers niet meewerkten aan het onderzoek. Op grond van deze resultaten is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten een uitgebreide steekproef te doen op 90% (bijna 19.000) van de toegekende vouchers. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2018.

Gebleken is dat ruim 81% van de aanvragers het bedrag van de scholingsvoucher voor de aangevraagde opleiding heeft gebruikt. 3% van de aanvragers heeft het bedrag aan UWV teruggestort, omdat ze zelf hadden besloten de opleiding niet te volgen. Bij 16% van de aanvragers bleken de scholingsvouchers niet aan de opleiding te zijn besteed, of kon de juiste besteding niet worden vastgesteld omdat ze niet meewerkten aan het onderzoek. Deze aanvragers hebben een herziene beslissing ontvangen. In januari 2019 is gestart met de terugvordering. Het totaal terug te vorderen bedrag is € 6,5 miljoen.