Proefplaatsingen

 

2018

WW*

1.552

Wajong

5.218

WIA/WGA

1.112

WAO en WAZ

111

Ziektewet

110

  

Totaal

8.103

  • * De telling is gewijzigd van vooraf (bij proefplaatsing) naar achteraf (bij aanname). 

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten.