Huisvesting 2019

UWV heeft geen panden in eigendom, we huren alleen. Om besparingen te kunnen realiseren, voeren we heronderhandelingen voor locaties waarvan zeker is dat UWV daar langdurig zal verblijven. In de grote steden is de kantorenmarkt krapper geworden, waardoor besparingen op de huurprijs moeilijker worden. We verwachten dat de huurprijzen de komende jaren blijven stijgen. Eind augustus 2019 liep voor 3 panden een heronderhandeling.

 

Stand per

Stand per

 

eind aug. 2019

eind 2018

Aantal panden in portefeuille

71

70

Aantal vierkante meters

357.500

357.800

Aantal te huisvesten fte’s*

*17.644

*17.063

  • * Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

UWV had eind augustus 2019 71 panden in portefeuille, 1 meer dan eind 2018. Het aantal vierkante meters in de eerste 8 maanden van 2019 is verminderd met 300. De gerealiseerde kosten blijven binnen de begroting. Het aantal te huisvesten fte’s is in de eerste 8 maanden van 2019 toegenomen met 581. De druk op huisvesting blijft dan ook hoog; er is vrijwel geen leegstand. Het aantal kantoorpanden en vierkante meters zal de komende tijd daarom naar verwachting toenemen.