Doelmatige uitvoerder 2019

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 8 maanden van 2019 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.200,8 miljoen. Dat is 7,2% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 was de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Deze was ultimo 2018 geheel gerealiseerd.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in de eerste 8 maanden van 2019 zijn met € 1.124,4 miljoen 6,9% hoger dan in de eerste 8 maanden van 2018 (€ 1.051,7 miljoen). Over de eerste 8 maanden van 2019 is in de reguliere kosten een budgetonderschrijding van € 0,5 miljoen gerealiseerd (0,0%).

Het totale begrotingsresultaat van de eerste 8 maanden van 2019 is € 4,2 miljoen. Na onttrekking van reserves resteert een resultaat van nihil.