ICT‑categorie 4 – Functionele doorontwikkeling en baten 2019

We verbeteren onze dienstverlening door op onze websites een duidelijk onderscheid aan te brengen. Alle Werkmapdiensten brengen we onder bij Mijn UWV op uwv.nl. Dit zijn diensten waarmee klanten kunnen voldoen aan de bij hun uitkering behorende verplichtingen. De diensten rond het vinden van werk blijven op werk.nl. Een goede afbakening van al deze diensten heeft meer tijd gevergd dan verwacht, technische issues speelden hierbij een rol. De verwachting is dat deze doelstelling eind 2020 zal worden behaald. In het voortraject zijn de klantreis, projectstartarchitectuur en usecases opgeleverd.

Een robuust, toekomstvast en kosteneffectief Ziektewet‑arboproces is geïmplementeerd (zie Herinrichting Ziektewet‑arbodienstverlening 2019). Hiermee is de strategische doelstelling voor 2019 behaald.